Narwiański Ośrodek Kultury (NOK) jest samorządową instytucją kultury Gminy Narew. Podstawowym celem statutowym NOK jest działalność kulturalna na terenie Gminy Narew. Nadrzędnym celem jest tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr i wytworów kultury oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Budynek NOK

Narwiański Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 105    17-210 Narew
tel./fax 85 6816086

NIP 5431397720
REGON 000976267

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.nok.narew.gmina.pl

 

Narwiański Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury poprzez:

 • działania w zakresie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki,
 • wspomaganie i promowanie sztuki ludowej, sakralnej i patriotycznej,
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, opieką amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej i folkloru,
 • sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną,
 • promocję twórców kultury z terenu Gminy Narew,
 • edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działalność w kołach zainteresowań, stwarzanie warunków do rozwoju autentycznych, kreatywnych postaw dzieci i młodzieży, a także przekazywanie i uprzystępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumienia i świadomego odbioru
 • organizacje kulturalnej rozrywki i  zabawy,
 • organizację imprez masowych oraz promocję Gminy Narew.

W ramach wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu NOK wspiera ich rozwój wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez:

 • organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Narew
 • organizowanie wyjazdów i aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych odbywających się poza terenem gminy
 • organizowanie zajęć przygotowujących (treningi) do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

Realizując wszystkie zadania określone w niniejszym statucie Narwiański Ośrodek Kultury powinien współpracować ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami i innymi osobami i instytucjami.