Pracownicy Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi:

  • Agata Smoktunowicz – dyrektor

  • Jan Chilimoniuk – kierownik administracyjny

  • Irena Charkiewicz – instruktor

  • Anna Robkowska - pracownik gospodarczy

  • Dorota Kamińska - główna księgowa