Ogłoszenia

Ogłoszenia Narwiańskiego Ośrodka Kultury.


narew herb

W Narwiańskim Ośrodku Kultury

narew herb

To będzie już 16 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 15 lat Muzeum zorganizowało już ponad 90 takich festynów. Mieszkańcy ponad dziewięćdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

narew herb

II Pokaz filmu

narew herb

Magia Podlasia. Szeptuchy...

narew herb

Gminna Biblioteka Publiczna i Narwiański Ośrodek Kultury zapraszają